Prusa i3

资源名称:

Prusa i3

资源信息:

Hash值:a28d08cac3bd3e63c387a2e42d4ab2da51caa8cc

收录时间:11天前

文件大小:2.4 MB

活跃热度:4

磁力下载:magnet:?xt=urn:btih:a28d08cac3bd3e63c387a2e42d4ab2da51caa8cc

迅雷下载:thunder://QUFtYWduZXQ6P3h0PXVybjpidGloOmEyOGQwOGNhYz...

关键词:

Prusa i3

种子详情:

biggearmod_fixed.stl 385.3 KB

z-axis_ball_bearing_socket.STL 381.2 KB

gregs-wade-v3.stl 215.9 KB

x-carriage.stl 212.4 KB

z-axis.stl 190.2 KB

x-end-abs.stl 176.2 KB

x-end.stl 176.2 KB

y-axis-corner.stl 156.7 KB

bearing-guide.stl 93.8 KB

bushing.stl 85.0 KB

y-axis-bracket.stl 81.3 KB

smallgearmod_fixed.stl 79.8 KB

endstop-holder-x3.stl 67.5 KB

y-drivetrain.stl 53.1 KB

y-belt-holder.stl 50.6 KB

groovemount.stl 10.4 KB

友情提示

不想下载?试试:百度云播放!

亲,你造吗?将网页分享给您的基友,下载的人越多速度越快哦!

推荐使用BitComet, 下载成功率更高!(仅仅只需要把磁力链接复制到BitComet即可).